แจกซีดีภาวนา

posted on 06 Aug 2010 21:24 by cddhamma

ซีดีภาวนา นวตกรรมใหม่ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม


ซีดีรุ่นนี้ไม่ได้มีไว้เก็บสะสม ไม่ได้มีไว้ฟัง และไม่ได้มีไว้ Burn


แต่มีไว้ให้ท่านใช้ฝึกจิต

เมื่อฟ้าดินเปิดทาง... ครูบาอาจารย์เมตตา จึงกำเนิดซีดีธรรมะรูปแบบใหม่
ที่จะนำท่านก้าวสู่การพัฒนาจิต เจริญภาวนา ... อย่างไม่ยาก แต่ต้องมีความเพียร

 

ดังนั้นขอขนานนามเป็นศัพท์เฉพาะว่า... ซีดีภาวนา

 

ซีดีภาวนา จัดทำเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริม ผูุ้ที่สนใจการปฏิบัติธรรม รวมถึงผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วแต่ยังไม่พบความก้าวหน้า


ซีดีภาวนา ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการฝึกสมาธิอย่างเป็นสัมมาสมาธิ ( ไม่เพ่ง ) และก็ยังช่วยส่งเสริมการฝึกเจริญสติ


การฝึกกับซีดีภาวนา = การทำในรูปแบบ , การฝึกสมาธิ , การฝึกเจริญสติรู้กาย ( กระแสพลังงานภายในกาย )


สิ่งสำคัญในซีดีภาวนา คือ พลังงานที่บรรจุภายในแผ่น , พลังงานที่ถูกโปรแกรมไว้แบบสำเร็จรูปให้ช่วยส่งเสริมการฝึกจิต


ข้อแนะนำที่สำคัญมากๆๆๆ
ในการฝึกให้นำซีดีวางไว้ในมือ และก็ทำจิตสบายๆ ต้องไม่เพ่ง ไม่ต้องหลับตาก็ได้ ลืมตาได้เลย ไม่งั้นเดียวจะกลายเป็นเพ่ง เพราะส่วนใหญ่เวลาผู้ปฏิบัติหลับตา จิตจะมารวมตรงกลางหน้าผากเป็นส่วนมาก เลยจะกลายเป็นเพ่งไป แต่สำหรับท่านที่ถนัดหลับตา ก็สามารถทำได้ แล้วแต่ความถนัด แต่สำคัญคือต้องสังเกตุตัวเองว่าเมื่อหลับตาแล้วกลายเป็นเพ่งหรือไม่ ถ้าเพ่งก็ไม่ควร ให้หันมาลืมตาแทน การที่จิตจะเป็นสมาธิไม่ต้องหลับตาก็เป็นสมาธิได้


วิธีการฝึกด้วยซีดีภาวนา สำหรับท่านที่พอจะรับรู้ได้ถึงพลังงานที่อยู่ในแผ่นซีดี
เน้นใช้ความรู้สึกเป็นหลัก เน้นนะ...ใช้ความรู้สึก ( ห้ามเพ่ง ) สัมผัสที่แผ่นซีดีด้วยมือซ้ายเป็นหลัก และรับรู้คลื่นพลังงานในแผ่นซีดีไปเรื่อยๆ เมื่อรับรู้ได้ถึงกระแสพลังงานที่ออกมา ก็ตามดู ตามรู้ กระแสพลังงานไป ขณะที่เรารับรู้กระแสพลังงานอยู่ จิตจะไม่หลงไป จิตจะค่อยๆตั้งมั่น และจะค่อยๆพัฒนาไปเป็นสัมมาสมาธิในที่สุด และยังช่วยเรื่องการเจริญสติได้ด้วย

ถ้าหลงไปคิด ก็ไม่เป็นไร ... ก็ให้รู้สึกตัว แล้วระลึกรู้ลงที่กาย และรับรู้พลังงานต่อไป ก็จะเป็นการเจริญสติ

แนวการฝึกนี้จะเน้นใช้แค่ความรู้สึกเบาๆสบายๆ รับรู้ถึงคลื่นพลังงาน... และรู้สึกตัวเบาๆ ให้สติอยู่กับกาย


วิธีการฝึกด้วยซีดีภาวนา สำหรับท่านที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ถึงพลังงานที่อยู่ในแผ่นซีดี
ควรหมั่นใช้มือสัมผัสแผ่นซีดีไว้บ่อยๆๆๆ ยิ่งบ่อยยิ่งนานก็จะช่วยทำให้รับรู้ได้ไวขึ้น ถึงแม้ยังรับรู้พลังงานในแผ่นยังไม่ได้ก็ตาม เพราะในแผ่นซีดีถูกโปรแกรมให้ช่วยปล่อยพลังสมาธิคลื่นสีขาว ( พลังปราณ ) เข้าสู้ร่างกายต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นอัตโนมัต เวลาที่นั่งสมาธิในรูปแบบ ก็ให้วางไว้ให้สัมผัสกับมือ แม้จะยังไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังก็ตาม ... ทำไปเรื่อยๆ เดียวจะเกิดการพัฒนา และรับรู้ได้เอง


การรับรู้พลังงานในแผ่นซีดี ไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไร ก็ให้รู้ไปตามนั้น อาจจะร้อน เย็น ซ่าๆ สบายๆ อุ่นๆ สว่างๆ เบาๆ เนียนๆ ... รู้สึกได้อย่างไร ก็แค่ดู แค่รู้พอ


หลังจากการฝึกกับซีดีภาวนาแล้ว ...
ก็ต้องมาเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อเนื่องต่อไป ก็คือการทำความรู้สึกตัว รู้กาย รู้ใจ ดูกาย ดูจิต ตามคำสอนครูบาอาจารย์


ขอรับซีดีภาวนาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ ( ต้องสมัครสมาชิก )
http://www.cdthamma.com/forums/index.php?topic=3046.0

 


สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างครับคือ ท้อได้ แต่ต้องไม่ถอยครับ
และจะก้าวหน้าได้คือ ต้องปฏิบัติให้ถูกวิธี และมีความเพียรต่อเนื่องครับ

เจริญในธรรม
เอกณัฏฐ์ ( ชื่อใหม่ )


 

รูปตัวอย่างการใช้มือสัมผัสแผ่นซีดี ให้เลือกตามแต่ที่ถนัด


 

 

 

 


จริงๆก็แล้วแต่ความถนัด และสถานที่จะอำนวย
แต่ควรให้แผ่นซีดีสัมผัสมือด้านซ้ายก่อนเสมอ